Ognisko Sycharowskie w Leszczynach – ul. Ks. Pojdy 104